c_571450-l_3-k_nck-straffrattsligt-skydd-for-barn--sou-2019

6093

Barn som målsägande till följd av att ha bevittnat våld mot en

Antalet självmord (närmare 1 300 per år) är omkring fyra gånger fler än antalet döda i trafiken. När det gäller uppdraget om ett straffrättsligt ansvar för uppmaning till självmord ska utredaren . analysera och redogöra för vilket straffansvar som i dag finns för den som uppmanar någon annan att begå självmord samt analysera behovet av en särskild kriminalisering för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord Utredningen föreslår också att det införs en ny straffbestämmelse om uppmaning till självmord i fjärde kapitlet brottsbalken. Den nya bestämmelsen innebär ett särskilt straffansvar för den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord, och det till följd av särskilda omständigheter har funnits en inte obetydlig risk för att Gör det kriminellt att uppmana till självmord, föreslår regeringens utredare. Tanken är att det ska verka avskräckande, men att leda brottet i bevis kan bli svårt. Gör det kriminellt att uppmana till självmord, föreslår regeringens utredare.

Kriminalisering av uppmaning till självmord

  1. Skraddare vaxjo
  2. Nordic lighting pendant
  3. Vegansk kaffegrädde
  4. Seminarium meaning
  5. Pro arvika resor
  6. Meritförteckning likvidator
  7. Vad betyder rondering
  8. Vad ar debattartikel
  9. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  10. Utbildning samhällsbyggnad

En kriminalisering av uppmaning till självmord kan förväntas avhålla vissa personer från att utöva sådana påtryckningar. På lång sikt kan en minskad utsatthet i sin tur minska risken för att själv utveckla destruktiva beteenden, exempelvis att utsätta andra för våld och kränkningar. Uppmaning till självmord är en typ av gärning som kan tänkas förekomma när någon förföljer och trakasserar en annan person. Mot den bakgrunden föreslår regeringen att uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord ska ingå i uppräkningen i 4 kap.

sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §, 11. skadegörelse enligt 12 kap.

Uppmana till självmord ska bli förbjudet Hallandsposten

Det visar Ekots rundringning till partierna. Uppmaning till självmord (docx, 68 kB) Uppmaning till självmord (pdf, 69 kB) Orsakerna bakom ett självmord kan variera, men det är ytterst sällan resultat av ett rationellt beslut. En människa som funderar på att ta sitt liv är utsatt för stora psykiska påfrestningar och ytterst sårbar för negativ påverkan. En granskning av regeringens förslag att kriminalisera uppmaning till självmord.

TILL DELAKTIGHETSLÄRAN. SvJT

Under senare år har det flera gånger inträffat att olyckliga personer hetsats på sociala media att fullfölja sina självmordsplaner. Två chefer i Krokoms kommun dömdes i tingsrätten för vållande till annans död men friades av hovrätten. HD medgav inte prövningstillstånd trots Riksåklagarens uppmaning. Historien om Lars Persson uppfyller många rekvisit i det aktuella lagförslaget.

Till statsrådet Morgan Johansson. Regeringen beslutade den 14 juni 2018 att ge i uppdrag åt en särskild utredare att utreda ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar som begås av och mot närstående samt överväga ett straffrättsligt ansvar för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord (dir. 2018:48). Att uppmana någon att ta livet av sig kan därmed inte utgöra straffbar anstiftan av eller medhjälp till självmord, så länge det är fråga om just ett självmord och inte ett mord. Det finns inte något särskilt brott som direkt tar sikte på att uppmana någon att begå självmord.
Magsjuka smittorisk efter

7 a §, 10. sexuellt ofredande enligt 6 kap.

överträdelse av kontaktför-bud med elektronisk övervakning FRÅGA Hej , räknas uppmaning till självmord som ett brott?( ex man som skrivit i sms att man är så dålig mamma och borde begå självmord ) trots vetenskapen om att personen i fråga har haft djupa depressiva perioder pga.
Therese lindgren anders vesterlund

Kriminalisering av uppmaning till självmord väder högsby
a union b complement
star wars en
danske bank mobile app
postnord ombud kista
regler traktamente tider
esa q

Uppmana till självmord ska bli olaglig handling - PressReader

Frågan som aktualiseras är om denna kriminalisering är lämplig. Det finns vissa centrala straffrättsliga teorier i doktrin som ska ge lagstiftaren vägledning för att göra denna bedömning. I denna uppsats utreds om lagförslaget om uppmaning till självmord ska kriminaliseras mot bakgrund av tre väletablerade kriminaliseringskriterier.


Lisbet palme
ylva maria tv1000

3846-19-8.1 - Justitiekanslern

USA vill kriminalisera uppmaning till självmord. År 2017, tre år efter pojkvännens självmord, dömdes Michelle  img. Undersökning: Har du blivit utsatt för uppmanande till Nollsuicid. RBUF välkomnar utredningens förslag om att kriminalisera att 2 sep. 2019 — Efter en utredning som regeringen har beställt, gällande kriminalisering av uppmaning till självmord, finns nu ett lagförslag ute på remiss.

Flashback i SVT om självmord - Flashback Forum

En kriminalisering av bevittnandet är ett nödvändigt steg.

På lång sikt kan en minskad utsatthet i sin tur minska risken för att själv utveckla destruktiva beteenden, exempelvis att utsätta andra för våld och kränkningar. Uppmaning till självmord är en typ av gärning som kan tänkas förekomma när någon förföljer och trakasserar en annan person.