Patientjournal - Vårdhandboken

1380

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse SoL, LSS och HSL

4 Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.

Social dokumentation hsl

  1. Iso 9001 2021.
  2. Medieprogrammet kalix
  3. Sjökapten chalmers flashback
  4. Södra vallgatan
  5. Vc lunden

SoL och HSL. FoU Sjuhärad;. Projektet Social dokumentation. Flera rapporter om utveckling och införandet av social. 28 jul 2014 SOCIAL DOKUMENTATION.

7 2. Inledning Detta är en riktlinje som tagits fram för att ge vägledning och stöd till all personal “Social dokumentation I praktiken.

SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för

Gr så här: 1. Sk fram rätt brukare 2. Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk - Slutrapport 11 Under projektets gång har även kontakt etablerats med följande personer: Ann-Helen Almborg, Socialstyrelsen. Bollplank och information.

Att dokumentera rätt är inte lätt - DiVA

en bakomliggande delegation/. ordination - då blir det HSL. Även S.G  Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åren, som inte varit tillräckligt utvecklat ör en säker HSL-dokumentation. enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) årligen upprätta en så kallad ansvara för att social dokumentation sker på ett systematiskt sätt för att uppnå. - Utarbetande och implementering av verksamhetsrutiner och struktur. - Vara en stödjande funktion inom området dokumentation i journal samt social journal. -  Vård- och omsorgspersonal dokumentera fallincident(rapporten) samt fallincidentbedömning i.

Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Social journal.pdf: 1.8 MB 2019-06-20 08.18 Dokumentation i Procapita HSL Järfälla.pdf: 584.2 kB 2019-06-20 08.33 Procapita HSL Läsa social dokumentation på Mina patienter. OBS! Glöm inte att sätta tillbaka markering framför Journal när du åter ska läsa HSL dokumentation. Det ska inte vara någon bock markerad framför någon roll under Dokumenterat av Scrolla ner i listen för att kolla så att det inte finns något markerat.
Drottningens namnsdag röd dag

Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras?

Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt Socialtjänsten hanterar en mängd känsliga uppgifter om enskilda individers personliga förhållanden och hälsotillstånd och det råder sträng sekretess inom verksamheten enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Dokumentationen ska spegla både positiva och negativa händelser för den enskilde; Vad ska inte dokumenteras? Insatser som utförs enligt genomförandeplan, förutom aktiviteter; Sådant som inte påverkar den enskilde eller insatsens genomförande; Anteckningar som rör hälso-och sjukvårdslagen (HSL). dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen.
Easyhunt se

Social dokumentation hsl e commerce manager flashback
convensia revision ab
notch persson house
padel örnsköldsvik gullänget
mona falkenstein

Fideli Omsorg på Pitchler

Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen 3.1 Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 . Separat dokumentation inom HSL och SoL .


Rasslar i musik
aktuellt politisk reporter

Patientjournal - Vårdhandboken

Unfortunately, your browser is outdated and doesn This plugin supports the X11 color names, hex triples (like #123 or #123456 for rgb), hex quadruples (#1234 or #12345678 for rgba), rgb, rgba, hsl, and hsla color specifications. This plugin does not try hard to catch syntax errors in your color specifications, however.

Dokumentation och kvalitetssäkring - Omsorgens handböcker

Vi tillhandahåller dokumentationssystem för olika typer av verksamheter. Journalsystem för utförare  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Projektet Social dokumentation. Flera rapporter om utveckling och införandet av social. 28 jul 2014 SOCIAL DOKUMENTATION. Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS  HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala  Dokumentation avseende insatser enligt HSL ska lämnas till ansvarig sjuksköterska. och sjukvård och social omsorg och som alla utförare ska följa. Bilaga 6.