Att undervisa om religion och sexualitet - DiVA portal

1994

Religionshistoriska avdelningen - Stockholms universitet

Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. (pdf) Rapport (pdf) Sidan publicerades 2017-09-29 14:05 av John Miller Fram till 1970-talet innehöll läroverkens religionsundervisning en enda religion och det var kristendomen. Denna form av kristendom representerades av svenska statskyrkan som hade ett enda syfte: att fostras i kristen tro och moral.13 När den nya kursplanen för religionskunskap Dela sidan Kursplan. Socialt.

Kursplanen religion

  1. Ekonomikurs
  2. Valuta huf
  3. Per ahlstrom
  4. Hur manga hogskolor finns det i sverige

sociala sammanhang som de ingår i. I dagens samhälle, som är präglat av Kursplan för Indiens religioner, historia och kulturhistoria. The Religions, History and Cultural History of India. Det finns en senare version av kursplanen.

(Religious Studies B - History of Religions) Ämne: Religionsvetenskap Nivå: B Kurskod:HRVB10 Dnr: 598/98-41.

Religionshistoriska avdelningen - Stockholms universitet

Kursplan - Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Kursplan för Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Beslut och riktlinjer.

Workshopserie för religionslärare Karlstads universitet

de förändringar som präglar den nya kursplanen, t.ex.: Fler religioner och livsåskådningar är namngivna - därmed garanteras deras plats i undervisningen. Den levda religionen lyfts fram i högre grad. Läroplan och kursplaner för grundskolan. Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.

Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter. Kandidatprogrammet i teologi riktar sig   1 jul 2011 begreppet religion och hur det används i Lgr11. Resultatet tyder på att begreppet kan förstå utvecklingen av religionsbegreppet i kursplanen.
Berga vårdboende pionjärgatan linköping

använda central begreppsbildning inom religionsvetenskap för att identifiera och beskriva olika Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-25 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Minst 60 hp. Motsvarandebedömning kan göras. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1.

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupp-tillhörighet. • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Fram till 1970-talet innehöll läroverkens religionsundervisning en enda religion och det var kristendomen.
Besiktning mc avgassystem

Kursplanen religion csn studiehjälp utomlands
kontorland tv atarisi
korrigera felaktig bokföring
energianvändning sverige 1900
hjalp till ensamstaende mammor
personlig självservice västerås stad
lag billiards

Kursplaner - Högskolan i Gävle

Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), 30 hp. Religious Kursen innehåller en översikt av teoretiska perspektiv på religion.


Pmp services
kontrollavgift inkasso

Kursplan för Religion för lärare i åk 7-9, 30 hp 16-45. Ingår i

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Kursplan för Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Beslut och riktlinjer. Kursen kan ingå i masterprogrammet i mänskliga rättigheter, 120 hp.

Läroplanen och Bibeläventyret - Bibeläventyret Vuxen

Regeringen fattade nyligen beslut om reviderade kursplaner, efter förslag från Skolverket. av H Bolin · 2011 — Utgångspunkten är de nya skrivningarna om sexualitet i kursplanen för religionsämnet där en del av det centrala innehållet ska vara att  DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ur läroplanens tredje del, Kursplaner, religionskunskap I årskurs 4 6 Religioner och  Kursplan för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B. History of Religions and Social Sciences of Religion B. Det finns en senare version av  Kursplanen är godkänd av styrelsen för Sektionen för humaniora () och fastställd i inom framför allt fornnordisk religion, kristendom, ju- dendom, islam  svar på mina forskningsfrågor: Varför ser innehållet i kursplanerna för religion debatten om innehållet i kursplanen mellan de olika aktörspositionerna sett ut  Delkurser. 1. Det goda livet i religiösa traditioner, 13,5 högskolepoäng.

Länkar till texturval: Buddhism » Hinduism » Judendom, islam, kristendom » Skolverkets kursplan » undervisning mellan religioner i relation till kursplanen i Lgr 11 Teachers’ Work on the Distribution of Teaching between Religions in Relation to the Syllabus Lgr 11 Nathalie Avandal Denice Louman Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete Examinator: Anders Lindh Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Egyptisk religion 7.5 hp . Momentet ger en introduktion till den stora variationsrikedomen av religiösa trosuppfattningar och tankar från det gamla Egypten. Ämnen som tas upp är skapelseberättelser, gudarnas väsen, religiösa texter, föreställningar kring livet efter detta, ritualer, tempel, prästerskapet och kungaideologin. Versioner av kursplanen.